Remigiusz Juszko
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Kancelaria Komornicza nr III w Jeleniej Górze

Zakres terytorialny

W związku z treścią art. 10 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r.o komornikach sądowych informuję, że od dnia 1 stycznia 2022r. tutejsza kancelaria przyjmuje do egzekucji wyłącznie sprawy z obszaru swojego rewiru tj.: Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.

Zgodnie z art.10 ust.1 ustawy o komornikach sądowych Komornik działa na obszarze swojego rewiru komorniczego z zastrzeżeniem ust.10, który stanowi, iż wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

  • egzekucję z nieruchomości;
  • wydanie nieruchomości;
  • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  • opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Rewir Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze obejmuje miasto: Jelenia Góra, Karpacz, Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba oraz gminy: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, Stara Kamienica.