Remigiusz Juszko
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Kancelaria Komornicza nr III w Jeleniej Górze

O kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Juszko został powołany na stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze po odwołanym komorniku Stanisławie Rodackim decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 05.01.2012 r., w związku z czym przejął prowadzenie spraw dotychczas prowadzonych i nie zakończonych przez odwołanego komornika.

Nasza kancelaria korzysta z następujących rozwiązań technicznych:

OGNIVO
Komornik ma dostęp do systemu KIR OGNIVO (poszukiwania rachunków bankowych) dzięki czemu w terminie do czterech dni jest w stanie ustalić rachunki bankowe dłużnika. Ponadto aktualnie komornik w ramach abonamentu wysyła zapytania do największych banków komercyjnych oraz wybranych banków spółdzielczych.ZUS
W postępowaniu egzekucyjnym Komornik posługuje się dostępem do Platformy Usług Elektronicznych ZUS celem uzyskania informacji dotyczących płatników składek.

EPUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

EPU – ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE
Informujemy wszystkich zainteresowanych, że możliwe jest składania wniosków elektronicznych poprzez portal E-Sądu.
Kancelaria komornicza przystosowana jest do wymogów przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie szczegółowych czynności Krajowej Rady Komorniczej oraz szczegółowych czynności komornika związanych z egzekucją prowadzoną na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego (Dz.U. Nr 224, poz. 1805).

CEPIK
Jeżeli wierzyciel wnioskuje o ustalenie czy dłużnik jest właścicielem, współwłaścicielem pojazdów Komornik na podstawie art. 80c ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) ma dostęp do danych zgromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów, w trybie teletransmisji, który umożliwia szybszą realizację spraw.