Obszar działania

„Rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego...”

„Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego” 
„Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika”.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji.

 

Rewir Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze obejmuje:

miasto Jelenia Góra, 4 gminy miejskie: Karpacz, Kowary, Szklarska Poręba i Piechowice oraz 5 gmin wiejskich: Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn i Stara Kamienica.

Na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze działa siedem Kancelarii Komorniczych.

Adresy wszystkich kancelarii komorniczych dostępne są na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Copyright © 2021 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze - Remigiusz Juszko - Komornik Sądowy Jelenia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Powered by Programuj.pl.