Licytacje nieruchomości

02.11.2020 I licytacja nieruchomości

Sygn.akt  KM 462/19
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Juszko zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że dnia 02.11.2020 r. o godz. 10.40 , sala nr 121 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21, odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości - lokal mieszkalny położonej w miejscowości Jelenia Góra, przy ul. Drzymały 45/7 stanowiącej własność dłużnika:
Zwarycz Waldemar  
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jelenia Góra nr JG1J/00060156/4.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 132.495,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 99.371,25 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę  13.249,50 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje na konto komornika: Bank Millennium S.A. nr 69 1160 2202 0000 0002 1543 1712. Nieruchomość tą można oglądać w dniu 26.10.2020 r. w godz. 10.00 - 10.15, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Więcej…

07.10.2020 - II licytacja nieruchomości


Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
Remigiusz Juszko
Kancelaria Komornicza nr III w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, al.  Wojska Polskiego  77A/2
tel.: 75 6424084, fax: 75 6438444, www.komornikjuszko.pl,  email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , NIP: 6112544381
konto: Bank Millennium S.A. 69 1160 2202 0000 0002 1543 1712
Sygn. akt Km 218/19
Jelenia Góra, dnia 2020-05-05
w odpowiedzi podać: sygn. akt  Km 218/19
Sygn. tyt. wyk.  I Nc 7138/16,
Wasz znak: DWP: 516786289
*1020050500626*
identyfikator pisma: 1020050500626
sporządził:R.J.

Sygn.akt  KM 218/19
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM


O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Juszko zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07.10.2020 r. o godz. 14.00, sala nr 124  w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 21, odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości - lokal stanowiący odrębną nieruchomość - położonej w miejscowości Mysłakowice ul. Wojska Polskiego 6/4 stanowiącej własność dłużnika:
Grzelak Kazimierz  
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jelenia Góra nr JG1J/00049091/7.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 176.000,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 117.333,33 zł.

Więcej…

14.12.2020 I licytacja nieruchomości

Sygn.akt  KM 1143/16
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Juszko zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że dnia 14.12.2020 r. o godz. 9.00, sala nr 118 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21, odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości - lokal stanowiący odrębną nieruchomość - położonej w miejscowości Jelenia Góra, przy ul. Norwida 12/3 stanowiącej własność dłużnika:
Rusek Krzysztof  
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jelenia Góra nr JG1J/00083776/3.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 59.080,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 44.310,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę  5.908,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje na konto komornika: Bank Millennium S.A. nr 69 1160 2202 0000 0002 1543 1712.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 08.12.2020 r. w godz. 9.30-9.45, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na trzy dni przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do Wydziału Cywilnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1045), od dnia 1 stycznia 2016 r. umowa sprzedaży zawarta w trakcie postępowania egzekucyjnego powoduje powstanie obowiązku uiszczenia przez nabywcę licytacyjnego  podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).


Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
Remigiusz Juszko

Gdy liczba licytantów przekroczy 7 osób, z uwagi na obowiązujące ograniczenia liczby osób mogących jednocześnie przebywać w sali rozpraw, licytacja zostanie zniesiona.

Copyright © 2020 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze - Remigiusz Juszko - Komornik Sądowy Jelenia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Powered by Programuj.pl.