Licytacje nieruchomości

07.04.2020 I licytacja nieruchomości - ODWOŁANA

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA LICYTACJA ZOSTAŁA ODWOŁANA, NOWY TERMIN ZOSTANIE WYZNACZONY PRZEZ SĄD

Sygn.akt  KM 110/18
W odpowiedzi podać: sygn. akt KM
O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Juszko zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że dnia 07.04.2020 r. o godz. 14.50, sala nr 118 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21, odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Jelenia Góra, przy ul. Ratuszowy 19-20-21 stanowiącej własność dłużnika:
Lasota Czesława
pl. Ratuszowy 20/3, 58-500 Jelenia Góra  
posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jelenia Góra nr JG1J/00079012/9.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 43.100,00 zł.
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 32.325,00 zł.
Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę  4.310,00 zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje na konto komornika: Bank Millennium S.A. nr 69 1160 2202 0000 0002 1543 1712.
Nieruchomość tą można oglądać w dniu 03.04.2020 r. w godz. 10.00-10.15, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na trzy dni przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do Wydziału Cywilnego.

Więcej…

27.04.2020 I termin licytacji nieruchomości - ODWOŁANA

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA LICYTACJA ZOSTAŁA ODWOŁANA, NOWY TERMIN ZOSTANIE WYZNACZONY PRZEZ SĄD

 

Sygn.akt KM 1143/16

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze Remigiusz Juszko zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że dnia 27.04.2020 r. o godz. 9.00, sala nr 118 w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Mickiewicza 21, odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości - lokal stanowiący odrębną nieruchomość - położonej w miejscowości Jelenia Góra, przy ul. Norwida 12/3 stanowiącej własność dłużnika:

Rusek Krzysztof

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Jelenia Góra nr JG1J/00083776/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 59.080,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 44.310,00 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 5.908,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje na konto komornika: Bank Millennium S.A. nr 69 1160 2202 0000 0002 1543 1712.

Więcej…

Copyright © 2020 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze - Remigiusz Juszko - Komornik Sądowy Jelenia Góra. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię. Powered by Programuj.pl.